Política de privacitat

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
IdentitatASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTSDE LA PLAÇA REIAL
NIFG-62299920
Adreça postalPLAÇA REIAL 3, BAIXOS, BARCELONA
Telèfon600.82.0506
Correu electrònic hola@lareial.com
Dades de contacte del  Responsable de PrivacitatPLAÇA REIAL 3, BAIXOS (08030) BARCELONA, hola@lareial.com
FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdores
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

 

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN
 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a L’ ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat
 • Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l’excepció d’obligació legal.
ELS DRETS DELS INTERESSATS
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a L’ ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL l’està tractant dades personals que l’interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

·         Mitjançant un escrit dirigit a L’ ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL, PLAÇA REIAL 3, BAIXOS, 08030, BARCELONA

·         Mitjançant un escrit dirigit a L’ ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL a l’adreça de correu electrònic: hola@lareial.com.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

·         Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola  de Protecció de Dades

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol,  de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL  informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram i YouTube, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

 

Dades de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL :

G-62299920

PLAÇA REIAL, 3 BAIXOS  (08030)  BARCELONA

hola@lareial.com
http://  www.lareial.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL , mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra  pàgina, ens facilita el seu  consentiment  pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dintre  de la mateixa Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, , supressió i oposició,  davant l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL, d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació:  Només  podrà satisfer-se  en  relació  a  aquella  informació  que   es trobi sota el control de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL , per  exemple, eliminar  comentaris  publicats  en  la  pròpia  pàgina.

Normalment,  aquest  dret deurà exercir-lo davant la Xarxa Social.

 • Supressió i/o  Oposició:  Com  en  el  cas  anterior,  només  podrà  satisfer-se  en relació  a aquella informació que es trobi sota el control de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL , per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL  realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada  a  la pàgina de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.

L’usuari  sempre pot  controlar  les seves connexions,  eliminar  els  continguts  que  deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això deurà accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL , podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportats per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos,  gaudir dels  drets  d’autor  i  de  propietat  intel·lectual  o  comptar amb  el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin  o siguin susceptibles d’atemptar  contra  la  moral,  l’ètica,  el  bon  gust  o  el  decoro,  i/o  que  infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL   es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL  no  es  farà  responsable  del  contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres  usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL , però sí que romandran a la Xarxa Social.

CONCURSOS I PROMOCIONS

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL  es  reserva  el  dret  a  realitzar  concursos  i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i  amb  qualsevol  altra  norma  que  li  sigui  aplicable.

La  Xarxa Social  no  patrocina,  avala  ni  administra,  de  cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

PUBLICITAT

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL  utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL  perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook:         https://www.faceboo.com/help/323540651073243/

Instagram:        http://instagram.com/about/legal/privacy/#

You Tube:         https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/